Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary z.s.

Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary, z.s.

Sídlo spolku:
Nová Role č.ev. 175
362 25 Nová Role
IČ: 01760912
+420 775 686 973

croquetkv@seznam.cz

Informace o nás

Základním účelem a hlavní činností SK je :

 
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat     a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i     jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou     další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností
 

Jsme členem Asociace českomoravského kroketu a Sportovní unie Karlovarska z.s.

Fotogalerie: Tréninky

1 | 2 | 3 | 4 >>