Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary z.s.

Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary, z.s.

Sídlo spolku:
Nová Role č.ev. 175
362 25 Nová Role
IČ: 01760912
+420 775 686 973

croquetkv@seznam.cz

Členství v Ladies Golf Croquet Clubu v roce 2017

1. Roční členský poplatek pro nové členky a členy činí 1000,- CZK na kalendářní rok 2017.

2. Přijetí za člena klubu podléhá schválení výkonným výborem klubu – k přijetí je nutná nadpoloviční většina hlasů. Čekací, tzv. zkušební doba k přijetí, činí 3-6 měsíců.

3. Po schválení přijetí výkonným výborem klubu vzniká členství registrací a uhrazením poměrné části členského příspěvku.

4. Do doby přijetí hradí každý zájemce o členství poplatek za trénink a využívání hřiště a vybavení 80,- CZK/trénink/osoba.

5. V případě zájmu o zapůjčení kroketové hole v čase tréninku hradí každý za zapůjčení kroketové hole 50,- CZK/trénink/hůl.

6. Tréninková sezona v roce 2017 – cca. konec dubna – říjen. Závisí na aktuálních povětrnostních podmínkách.

7. Tréninky jsou 2-3 x týdně – dle předchozí dohody. Tréninky probíhají na kroketových greenech Golf Clubu Háje. Tréninky se konají dle aktuálních povětrnostních podmínek.

8. Každý zájemce o členství musí dodržovat a respektovat stanovy klubu, interní pravidla LGCC KV a jednat a konat v zájmu klubu.

9. Dle stanov LGCC KV je možné již přijatého člena zbavit členství rozhodnutím valné hromady sdružení. Stane se tak v případě, že dotyčný člen porušuje hrubě stanovy sdružení, interní pravidla LGCC KV, poškozováním dobré pověsti sdružení nebo v případě, že vědomě poruší zásadním způsobem pravidla hospodaření sdružení.

10. Začátečníkům poskytne zástupce LGCC KV odbornou instruktáž s ukázkou hry a obecným vysvětlením pravidel v praxi – první trénink s instruktáží je zdarma.

11. Každý člen je povinen si nastudovat pravidla hry golf kroketu zveřejněná na stránkách AČMK.